Nordens dyngbaggar - Pohjolan lantakuoriaiset

Kattava teos pohjoisen Euroopan lantakuoriaisista

Lantakuoriaisia on yhtä helppo harrastaa kuin lintuja – ja vähintään yhtä hauska. Mutta miten nämä hyönteiset voivat viihtyä toisten eläinten ulosteissa? Mikä on niiden merkitys luonnossa? Miten Pohjolan lajit erottaa toisistaan? Näihin kysymyksiin – ja moniin muihin – tämä kirja vastaa. Teos soveltuu sekä vasta-aloittelijalle että paatuneelle kovakuoriaisharrastajalle. Ruotsinkielinen kirja perustuu löyhästi Suomen lantakuoriaisista kertovaan kirjaan. Perusteelli-sesti uusittu teos kattaa nyt kaikki Pohjois-maissa tavatut lajit. Kirjan ensimmäisessä osiossa esitellään lantakuoriaisten elämää ja lantakuoriais-harrastusta. Toisessa osiosa tavataan kaikki Pohjoismaissa havaitut lajit, uudistetuin kuvin ja levinneisyyskartoin. Kolmannen osion kuvitettu määrityskaava auttaa viemään löytösi oikeaan lajiin. Monet lantakuoriaislajit ovat nykyään harvinaisuuksia, jotka tarvitsevat apuamme. Tämä kirja kertoo, miten niiden tilaa voidaan seurata.

Yksikään kirja ei ole virheetön.
Tältä sivulta löydät kirjaan tehdyt lisäykset ja korjaukset

Arvosteluja kirjasta löydät täältä.
 

En heltäckande beskrivning av Nordeuropas dyngbaggar

Det är lika lätt att studera dyngbaggar som att skåda fåglar, och minst lika roligt. Men hur kan dessa insekter trivas i andra djurs avföring? Vilken betydelse har de i naturens kretslopp? Hur skiljer man Nordens dyngbaggearter från varandra? Svar på de frågorna – och många fler – finner du i denna bok. Verket lämpar sig både för nybörjaren och för den inbitna skalbaggsentusiasten. Boken utgör en grundligt omarbetad och utvidgad version av en tidigare, finskspråkig bok om dyngbaggarna i Finland. Det första avsnittet berättar om dyngbaggarnas liv och leverne, och om hur du kan göra dyngbaggar till din hobby. I det andra avsnittet beskrivs alla de dyngbaggearter som påträffats i Norden. Det tredje avsnittet erbjuder en rikt illustrerad bestämningsnyckel som hjälper dig att föra dina fynd till rätt art. Många av våra dyngbaggearter är i dag rariteter som behöver vår hjälp. Boken berättar hur vi kan följa deras tillstånd.

Ingen bok är felfri.
På den här websidan hittar du ändringar, korrigeringar och förtydliganden av den information som vi gett i Nordens dyngbaggar
.

För recensioner, klicka här.

Kirjoittajat: Roslin Tomas, Forshage Mattias, Ødegaard Frode, Ekblad Camilla ja Liljeberg Göran
Kustantaja: Hyönteistarvike TIBIALE Oy
ISBN: 978-952-67544-4-4
Sivumäärä: 360
Koko: B5 (172x245mm)
Värit: kokonaan nelivärinen
Rakenne: ommeltu, kovat kluuttikannet, pyöreä selkä ja päänauhat, laminoitu paperiyliveto
Kieli: ruotsi
Julkaisupäivä: 15.5.2014, 1. painos
 

Esimerkkiaukeamia

        

 

       

 

       

 

Hyönteistarvike TIBIALE Oy, Lämmittäjänkatu 2 A (4. krs.), info@tibiale.fi
NettiTieto Oy